Veelgestelde vragen

Vragen over de prijsinformatie;

Na het in vullen en verzenden van het contact formulier ontvangt u binnen 5 minuten van ons een e-mail met daarin een link naar onze prijsinformatie, u kan daarbij de keuze maken voor prijsinformatie voor particulier of zakelijke klant.

Nee, het lekdetectie starttarief is een lekdetectie onderzoek van maximaal 3 uur en exclusief;
 
 
 • Voorrijkosten.
 • Meerwerkuren.
 • Duikwerk starttarief.
 • Kosten voor parkeren, tol en veerpont.
 • Hotelkosten.

 

Nee, het lekdetectie starttarief is exclusief de voorrijkosten.

De voorrijkosten worden berekend per gereden kilometer vanaf ons kantooradres in Hilversum tot de locatie waar de lekdetectie uitgevoerd dient te worden en weer terug naar ons kantooradres in Hilversum. Wij navigeren altijd, naar de locatie van de lekdetectie, via de snelste route op de navigatie App van Apple.

Nee, het lekdetectie starttarief is exclusief het duikwerk.

Ja, dit hebben we opgebouwd in 3 starttarieven;

 • Een watertemperatuur van 22ºC en hoger, maximaal 2 uur te water.
 • Een watertemperatuur van 16ºC tot 21ºC, maximaal 1 uur te water.
 • Duikwerk buitenzwembad winter 1 november tot 1 april, bij een watertemperatuur van 22ºC of hoger.

Voor het lokaliseren van de ondergrondse leidingen hanteren wij dezelfde prijzen als voor de lekdetectie werkzaamheden, omdat wij daar dezelfde apparatuur voor gebruiken. De prijsinformatie ontvangt u, binnen 5 minuten per e-mail, als u het contact formulier invult.

Voor het inspecteren van de leidingen met de camera hanteren wij dezelfde prijzen als voor de lekdetectie werkzaamheden, omdat wij daar dezelfde apparatuur voor gebruiken. De prijsinformatie ontvangt u, binnen 5 minuten per e-mail, als u het contact formulier invult.

Voor het opsporen van de lokatie van een verstopping hanteren wij dezelfde prijzen als voor de lekdetectie werkzaamheden, omdat wij daar dezelfde apparatuur voor gebruiken. De prijsinformatie ontvangt u, binnen 5 minuten per e-mail, als u het contact formulier invult.

Nee, wij hanteren altijd de prijslijst. Voor de grote/complexe en openbare zwembaden kunnen wij wel een dagprijs maken.

Vragen over “no cure no pay”

Het zwembad voldoet aan de “no cure no pay” voorwaarden indien het zwembad voldoet aan artikel 1, artikel 2 en artikel 4 van onze algemene voorwaarden.

Ja dat klopt ! Elke opdracht wordt bij ons op kantoor goed voorbereid. Geen zwembad is voor ons hetzelfde, en een goede voorbereiding is het halve werk.

Graag zouden wij foto’s van u willen ontvangen zoals hieronder beschreven, de foto’s kan u sturen naar denwtechniek@me.com

Overzicht foto’s met het  roldeck geopend vanuit meerdere hoeken;

 

Met een aantal detail foto’s van aanwezige inbouwdelen zoals; roldecknis, skimmers, inlaten, onderwaterverlichting, etc…

 

Een overzicht foto van de pomp-filterinstallatie;

Ja dat kan wel, maar overleg dit wel even met ons. U moet er wel rekening mee houden dat de lekkage dan lastiger of zelfs niet te traceren is, en dat wij alle gemaakte kosten aan u zullen doorbelasten ook als de lekkage niet gevonden is

Door onze jarenlange ervaring weten wij exact onder welke omstandigheden en condities de lekkage’s het beste te traceren zijn. Op de dag van het lekdetectie onderzoek dient het zwembad aan de volgende belangrijke punten te voldoen om een correcte lekdetectie te kunnen uitvoeren;

Waterniveau van het zwembad;

 • Het waterniveau in het zwembad moet zo hoog als mogelijk zijn.

Toelichting; Bij een te laag waterniveau is er geen of te weinig reactie van de lekkage en zal daardoor veel lastiger te traceren zijn. Hoe voller en hoe hoger het waterniveau in het zwembad is hoe meer druk/waterkolom er staat op de lekkage. Onder deze conditie is de lekkage het meest actief en makkelijker en nauwkeuriger te traceren.

Watertemperatuur;

 • De temperatuur van het water dient 22ºC of hoger te zijn.

Toelichting; Er is vooraf nooit bekend hoelang de duiker te water moet, bij een watertemperatuur lager dan 22ºC is er een risico dat de duiker onderkoeld raakt als deze lang te water moet gaan.

Staat van het zwembad en omgeving;

 • De pomp-filterinstallatie moet in bedrijf en operationeel zijn.
 • Het water moet kraakhelder en schoon zijn.
 • Het zwembad moet stofzuig schoon zijn.
 • De vloer en wanden moeten vrij van vuil, bladeren en alg aanslag zijn.
 • De roldeck/afdekking nis moet vrij zijn van vuil en stofzuig schoon zijn.
 • De roldeck/afdekking nis moet makkelijk bereikbaar zijn voor inspectie/onderzoek.
 • Het perron/terras om het zwembad moet veilig te betreden zijn en mag niet glad zijn.
 • De omgeving moet stil zijn in verband met geluid detectie.

Toelichting; In een troebel, groen en vies zwembad is er geen zicht voor de duiker en/of de onderwatercamera. Daarnaast kan het zijn dat er vuil op de lekkage ligt waardoor deze niet te traceren zal zijn.

Waterverlies per 24 uur;

 • Het is zeer belangrijk om exact te weten wat het zwembad per 24 uur aan waterniveau zakt en/of aantal liters per 24 uur verliest, voer ruim voor het lekdetectie onderzoek nog een 24 uurs meting uit.
 • Indien bij de 24 uurs meting blijkt dat de lekkage niet meer actief is, neem dan minstens 3 werkdagen voor uitvoer van het lekdetectie onderzoek contact met ons op !!

Toelichting; Indien er geen lekkage (meer) aanwezig is zal deze ook nooit te traceren zijn en zullen wij dus niets kunnen vinden.

Duikwerk;

 • Houd er altijd rekening mee dat wij duikwerk moeten uitvoeren, ook als het waterniveau in totaal maar 10cm zakt.
 • Indien duikwerk nodig is willen wij graag gebruik maken van een verwarmde ( in de winter ) omkleed ruimte met toegang tot een toilet.
 • Duikwerk in een watertemperatuur lager dan 22ºC en duikwerk bij een buitenzwembad tussen 1 november en 1 april valt niet onder “no cure no pay” maar beperkt lekdetectie onderzoek.
 • In de wintermaanden van 1 november tot 1 april voeren wij alleen duikwerk uit bij de buitenzwembaden indien de watertemperatuur 22ºC of hoger is en de buitentemperatuur boven de 7ºC is.

De no cure no pay regeling is alleen van toepassing;

 • Indien het zwembad voldoet aan bovenstaande punten.
 • Indien wij bij opdracht duidelijke foto’s van het zwembad hebben ontvangen.
 • Indien er een netto verlies is van 500 liter of meer per 24 uur.
 • Op de privé zwembaden binnen Nederland.
 • Voor de buitenzwembaden van 1 april tot 1 november en de binnenzwembaden het hele jaar.
 • Indien het zwembad op de dag van uitvoer van het onderzoek voldoet aan artikel 2 van onze algemene voorwaarden.

De algemene- en “no cure no pay” voorwaarden vindt u hier.

Indien er meerdere bezoeken nodig zijn om de oorzaak van de zwembad lekkage te achterhalen zullen wij van alle afgelegde bezoeken de gemaakte analyse, lekdetectie, meerwerk, duikwerk en reis- kosten in rekening brengen.

Om een lekkage te kunnen traceren in een buitenzwembad dienen alle factoren ideaal te zijn en dat is in de wintermaanden niet haalbaar, duikwerk is vaak niet mogelijk omdat wij niet op een veilige en verantwoorde wijze duikwerk kunnen uitvoeren vanwege de lage water- en buitentemperatuur met gevolg dat wij laag liggende inbouwdelen niet kunnen controleren op lekkage’s.

Een lekdetectie onderzoek op alleen het leidingwerk en inbouwdelen van een buitenzwembad zonder duikwerk, in de wintermaanden, is alleen mogelijk als de inlaten en doorvoeren niet dieper zitten dan 30 cm onder de randtegel, onderwaterverlichting, bodemput, roldecknis, etc… zal te diep zitten en kunnen wij niet uitgebreid controleren omdat er niet op een verantwoorde wijze duikwerk uitgevoerd kan worden.

Ons advies is om een lekdetectie onderzoek te gaan inplannen en uitvoeren vroeg in het voorjaar zodat het zwembad aan alle gevraagde voorwaarden kan voldoen en er een correcte lekdetectie uitgevoerd kan worden.

Nee, openbare zwembaden, campings, hotels en wellness gelegenheden, die worden gecontroleerd door de provincie en vallen onder de WHVBZ regelgeving, vallen buiten de “no cure no pay” regeling, maar dienen wel te voldoen aan artikel 1 en 2 om een geslaagde lekdetectie uit te kunnen voeren.

Nee, de “no cure no pay” voorwaarden zijn alleen van toepassing op opdrachten binnen Nederland.

Vragen over planning en opdracht geven;

Het inplannen van een lekdetectie onderzoek is afhankelijk van onderstaande factoren;

 • Het adres waar de lekdetectie uitgevoerd dient te worden.
 • In geval van een buitenzwembad, de weersomstandigheden.
 • Is het een privé zwembad of een openbaar/publiek zwembad.
 • De grote en ernst van de lekkage/waterverlies.
 • De staat van het zwembad, het zwembad dient namelijk aan onderstaande voorwaarden te voldoen om een lekdetectie onderzoek uit te kunnen voeren.
 • Vanwege de huidige Covid maatregelen en lockdowns in buitenland plannen wij op dit moment alleen nog maar opdrachten binnen Nederland.

Door onze jarenlange ervaring weten wij exact onder welke omstandigheden en condities de lekkage’s het beste te traceren zijn. Op de datum van het lekdetectie onderzoek dient het zwembad aan de volgende belangrijke punten te voldoen om een correcte lekdetectie te kunnen uitvoeren;

Watertemperatuur; 

 • De temperatuur van het water dient 22ºC of hoger te zijn. 
 • Duikwerk in een lagere watertemperatuur wordt alleen uitgevoerd mits daar vooraf overleg over is geweest.

Staat van het zwembad;

 • Het zwembad dient zomerklaar/zwemklaar en stofzuig schoon te zijn.
 • Het waterniveau moet zo hoog als mogelijk zijn, bij een te laag waterniveau is er geen of te weinig reactie van de lekkage.
 • Het water moet kraakhelder en schoon zijn.
 • De vloer en wanden vrij van vuil, alg en alg aanslag.
 • De pomp-filterinstallatie moet operationeel zijn.
 • De achternis of bodemnis van het roldeck moet stofzuig schoon en makkelijk bereikbaar zijn voor inspectie.

Waterverlies per 24 uur;

Het is zeer belangrijk om exact te weten wat het zwembad per 24 uur aan waterniveau zakt en/of aantal liters per 24 uur verliest, zodat wij weten waar wij naar moeten zoeken. Doe daarom zeker 24 uur voor uitvoer van de lekdetectie nog een meting om er zeker van te zijn dat de lekkage actie is.

 

Opdracht geven voor een zwembad lekdetectie is enkel en alleen mogelijk via ons online opdracht formulier, dan zijn wij er zeker van dat wij alle benodigde informatie hebben om een lekdetectie te kunnen uitvoeren. 

U ontvangt binnen 2 werkdagen een e-mail met de datum voor uitvoer van de lekdetectie met daarin ook aanvullende informatie over het lekdetectie bezoek en aan welke voorwaarden het zwembad moet voldoen op de dag van uitvoer van de lekdetectie.

Geen e-mail van ons ontvangen ? Controleer dan even uw map “spambox” of “ongewenste reclame”. Heeft u daar ook geen e-mail van ons aangetroffen neem dan contact met ons op.

 

Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

De opdracht verplaatsen of annuleren gaat heel eenvoudig per e-mail. Stuur een e-mail naar denwtechniek@me.com vermeld uw naam en de datum waarop de lekdetectie uitgevoerd zou worden en geef aan of u de opdracht wil verplaatsen of annuleren.

Let op ! Vanwege planning wel graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de lekdetectie de wijziging bij ons melden.

Om een lekkage te kunnen traceren in een buitenzwembad dienen alle factoren ideaal te zijn en dat is in de wintermaanden niet haalbaar, duikwerk is vaak niet mogelijk omdat wij niet op een veilige en verantwoorde wijze duikwerk kunnen uitvoeren vanwege de lage water en buitentemperatuur met gevolg dat wij laag liggende inbouwdelen niet kunnen controleren op lekkage’s.

Een lekdetectie op alleen het leidingwerk en inbouwdelen van een buitenzwembad in de wintermaanden is alleen mogelijk als de inlaten en doorvoeren niet dieper zitten dan 30 cm onder de randtegel, onderwaterverlichting, bodemput, roldecknis, etc… zal te diep zitten en kunnen wij niet uitgebreid controleren omdat er niet op een verantwoorde wijze duikwerk uitgevoerd kan worden.

De gevraagde watertemperatuur zal over het algemeen niet behaald gaan worden maar het zwembad dient wel aan de volgende punten te voldoen;

 • Het zwembad dient zomerklaar/zwemklaar en stofzuig schoon te zijn.
 • Het waterniveau moet zo hoog als mogelijk zijn.
 • Het water moet kraakhelder en schoon zijn.
 • De vloer en wanden vrij van vuil, alg en alg aanslag.
 • De pomp-filterinstallatie moet operationeel zijn.
 • De achternis of bodemnis van het roldeck, zal niet gecontroleerd worden !
 • Inbouwdelen die zich dieper dan 30 cm onder de randtegel bevinden kunnen niet uitgebreid gecontroleerd worden als de watertemperatuur te koud is omdat er maar een beperkte tijd is om op een verantwoorde manier duikwerk uit te voeren.

No cure no pay;

Opdrachten voor buitenzwembaden in de wintermaanden worden niet uitgevoerd op basis van no cure no pay.

Ons advies;

Ons advies is om wel alvast opdracht te geven voor een lekdetectie, vanwege de verwachte drukte in het voorjaar als alle buitenzwembaden weer open gaan en onze agenda weer vol zit, en de lekdetectie te gaan inplannen en uitvoeren vroeg in het voorjaar zodat het zwembad aan alle gevraagde voorwaarden kan voldoen en er een correcte lekdetectie uitgevoerd kan worden.

Dan is het zeker zinvol ! U geeft het al aan; Er is een vermoeden, geen zekerheid…
 
Het komt met regelmaat voor dat er onnodig reparatie en herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden en dat de lekkage zich dan toch elders in het zwembad of leidingwerk bevind…
 
Het waterniveau kan stoppen met zakken ter hoogte van (bijvoorbeeld) de “skimmers” of de “inspuiters” maar er zijn meerdere doorvoeren en leidingen die daar ook mee communiceren (wet van de communicerende vaten) Ook zal de druk op de lekkage afnemen bij het laten zakken van het waterniveau waardoor het waterniveau kan stoppen bij een inbouwdeel waar de lekkage zich helemaal niet bevind. Met deze ervaring adviseren wij om altijd een lekdetectie uit te laten voeren om de exacte lokatie van de lekkage aan te wijzen om onnodig reparatie, hak en breekwerk te voorkomen.

Het is zeker zinvol om opdracht te geven !

Met onze moderne lekdetectie apparatuur vinden wij de lekkage ook in het leidingwerk, in 90% van de leiding lekkage’s vinden wij de exacte lokatie in de leiding en in 10% tot op 1 meter nauwkeurig, ongeacht de lengte van het leidingwerk en vinden de lekkage zelfs als de leidingen in de grond onder het gras, de bestrating of onder het beton liggen.

Vragen over het lekdetectie onderzoek;

Geen zwembad is voor ons hetzelfde, en een goede voorbereiding is het halve werk.

Graag zouden wij foto’s van u willen ontvangen zoals hieronder beschreven, de foto’s kan u sturen naar denwtechniek@me.com

Overzicht foto’s met het  roldeck geopend vanuit meerdere hoeken;

  

Met een aantal detail foto’s van aanwezige inbouwdelen zoals; roldecknis, skimmers, inlaten, onderwaterverlichting, etc… 

 

Een overzicht foto van de pomp-filterinstallatie;

Door onze jarenlange ervaring weten wij exact onder welke omstandigheden en condities de lekkage’s het beste te traceren zijn. Op deze datum dient het zwembad aan de volgende belangrijke punten te voldoen om een correcte lekdetectie te kunnen uitvoeren;

Waterniveau van het zwembad;

 • Het waterniveau in het zwembad moet zo hoog als mogelijk zijn.

Toelichting; Bij een te laag waterniveau is er geen of te weinig reactie van de lekkage en zal daardoor veel lastiger te traceren zijn. Hoe voller en hoe hoger het waterniveau in het zwembad is hoe meer druk/waterkolom er staat op de lekkage. Onder deze conditie is de lekkage het meest actief en makkelijker en nauwkeuriger te traceren.

Watertemperatuur;

 • De temperatuur van het water dient 22ºC of hoger te zijn.

Toelichting; Er is vooraf nooit bekend hoelang de duiker te water moet, bij een watertemperatuur lager dan 22ºC is er een risico dat de duiker onderkoeld raakt als deze lang te water moet gaan.

Staat van het zwembad en omgeving;

 • De pomp-filterinstallatie moet in bedrijf en operationeel zijn.
 • Het water moet kraakhelder en schoon zijn.
 • Het zwembad moet stofzuig schoon zijn.
 • De vloer en wanden moeten vrij van vuil, bladeren en alg aanslag zijn.
 • De roldeck/afdekking nis moet vrij zijn van vuil en stofzuig schoon zijn. 
 • De roldeck/afdekking nis moet makkelijk bereikbaar zijn voor inspectie/onderzoek.
 • Het perron/terras om het zwembad moet veilig te betreden zijn en mag niet glad zijn.
 • De omgeving moet stil zijn in verband met geluid detectie.

Toelichting; In een troebel, groen en vies zwembad is er geen zicht voor de duiker en/of de onderwatercamera. Daarnaast kan het zijn dat er vuil op de lekkage ligt waardoor deze niet te traceren zal zijn.

Waterverlies per 24 uur;

 • Het is zeer belangrijk om exact te weten wat het zwembad per 24 uur aan waterniveau zakt en/of aantal liters per 24 uur verliest, voer ruim voor het lekdetectie onderzoek nog een 24 uurs meting uit.
 • Indien bij de 24 uurs meting blijkt dat de lekkage niet meer actief is, neem dan minstens 3 werkdagen voor uitvoer van het lekdetectie onderzoek contact met ons op !!

Toelichting; Indien er geen lekkage (meer) aanwezig is zal deze ook nooit te traceren zijn en zullen wij dus niets kunnen vinden.

Duikwerk;

 • Houd er altijd rekening mee dat wij duikwerk moeten uitvoeren, ook als het waterniveau in totaal maar 10cm zakt.
 • Indien duikwerk nodig is willen wij graag gebruik maken van een verwarmde ( in de winter ) omkleed ruimte met toegang tot een toilet.
 • Duikwerk in een watertemperatuur lager dan 22ºC en duikwerk bij een buitenzwembad tussen 1 november en 1 april valt niet onder “no cure no pay” maar beperkt lekdetectie onderzoek.
 • In de wintermaanden van 1 november tot 1 april voeren wij alleen duikwerk uit bij de buitenzwembaden indien de watertemperatuur 22ºC of hoger is en de buitentemperatuur boven de 7ºC is.

Indien het zwembad op de datum van het lekdetectie onderzoek niet aan bovenstaande voorwaarden kan voldoen, neem dan minstens 3 werkdagen voor uitvoer van het lekdetectie onderzoek contact met ons op !

De no cure no pay regeling is alleen van toepassing;

 • Indien het zwembad voldoet aan bovenstaande punten.
 • Indien wij bij opdracht duidelijke foto’s van het zwembad hebben ontvangen.
 • Indien er een netto verlies is van 500 liter of meer per 24 uur.
 • Op de privé zwembaden binnen Nederland.
 • Voor de buitenzwembaden van 1 april tot 1 november en de binnenzwembaden het hele jaar.
 • Indien het zwembad op de dag van uitvoer van het onderzoek voldoet aan artikel 2 van onze algemene voorwaarden.

Tot slot;

 • Er kan tijdens het lekdetectie onderzoek geen gebruik gemaakt worden van het zwembad.
 • Een lekdetectie onderzoek bij buitenzwembaden kan alleen uitgevoerd worden bij droog weer het kan dus voorkomen dat wij de afspraak moeten verplaatsen bij slecht en of wisselvallig weer zoals regen en onweer.
 • Wij begrijpen dat u geïnteresseerd bent in ons werk, en dat waarderen wij, maar wij zouden het op prijs stellen als u ons in alle rust het lekdetectie onderzoek wil laten uitvoeren, wij zullen u na het onderzoek alle informatie geven over onze bevindingen.

 

Watertemperatuur;

 • De temperatuur van het water dient 22ºC of hoger te zijn.
 • Duikwerk in een lagere watertemperatuur wordt alleen uitgevoerd mits daar vooraf overleg over is geweest.

Wintermaanden;

Voor de buitenzwembaden in de wintermaanden, van 1 november tot 1 april, voeren wij alleen duikwerk uit indien de watertemperatuur 22ºC is of hoger is en de buitentemperatuur boven de 7ºC is.

Toelichting; Er is vooraf nooit bekend hoelang de duiker te water moet, bij een watertemperatuur lager dan 22ºC is er een risico dat de duiker onderkoeld raakt als deze lang te water moet gaan.

 

Waterniveau van het zwembad;

 • Het waterniveau in het zwembad moet zo hoog als mogelijk zijn.

Toelichting; Bij een te laag waterniveau is er geen of te weinig reactie van de lekkage en zal daardoor veel lastiger te traceren zijn. Hoe voller en hoe hoger het waterniveau in het zwembad is hoe meer druk/waterkolom er staat op de lekkage. Onder deze conditie is de lekkage het meest actief en makkelijker en nauwkeuriger te traceren.

Een 24 uurs controle test/meting is heel belangrijk omdat wij exact moeten weten hoe groot de lekkage is en waar we dan naar opzoek moeten gaan, daarnaast weten wij dan zeker dat de lekkage actief is en of de lekkage makkelijk of lastig te traceren is.

Hoe u een 24 uurs controle test/meting het beste kan uitvoeren leest u hieronder;

Vul het zwembad naar de normale hoogte en zet de watertoevoer/niveau-regeling naar het zwembad uit en plak een stukje tape ter hoogte van de waterlijn als ijkpunt en meet het verschil tussen de tape en de waterlijn na 24 uur. Voer deze test 24 uur uit met de pomp/filter installatie aan, en 24 uur met de pomp/filter installatie uit. ( Zie ook de afbeelding onder deze tekst ) Om verdamping tegen te gaan en een betrouwbare meting uit te voeren is het aan te raden tijdens de meting geen gebruik te maken van het zwembad en laat u de afdekking/roldeck van het zwembad gesloten.

 

Zwembad lekkage

 

Ja dat kan in sommige gevallen wel, maar overleg dit wel vooraf met ons, dan voorkomt u dat wij misschien voor niets komen.

U moet er wel rekening mee houden dat de lekkage dan lastiger of zelfs niet te traceren is. Wij kunnen de opdracht dan ook niet uitvoeren op basis van “no cure no pay” en wij zullen alle gemaakt kosten aan u doorbelasten ook als de lekkage niet gevonden is.

Bij onderstaande situaties kan er GEEN correcte lekdetectie uitgevoerd worden;

 • Als de lekkage NIET actief is.
 • Als het zwembad winterklaar is.
 • Als het zwembad leeg is.
 • Als het zwembad maar half vol met water staat.
 • Als het zwembad vervuild en niet schoon is.
 • Als het water groen is en de bodem niet zichtbaar is.
 • Als het water niet helder is en de bodem niet zichtbaar is.
 • Als de watertemperatuur niet volgens de gevraagde voorwaarden is.
 • Bij regen, onweer, hagel, vorst en winterse buien.
 • Als er veel omgevingsgeluiden zijn op de dag van de lekdetectie.

Nee hoor, dat maakt niets uit !

Met onze moderne lekdetectie apparatuur vinden wij lekkage’s in folie, inbouwdelen, onderwaterverlichting, etc… en ook in het leidingwerk, in 90% van de leiding lekkage’s vinden wij de exacte lokatie in de leiding en in 10% tot op 1 meter nauwkeurig, ongeacht de lengte van het leidingwerk en vinden de lekkage zelfs als de leidingen in de grond onder het gras, de bestrating of onder het beton liggen.

Nee dat hoeft niet, sterker nog wij raden dit zelfs af !

Tijdens het lekdetectie onderzoek maken wij gebruik van geluid detectie en elke persoon die dan aanwezig is kan het onderzoek verstoren door geluid te maken. Dennis heeft ruim 20 jaar vakkennis en specialisme op het gebied van zwembadtechniek en zwembadonderhoud dus u hoeft zich geen enkele zorgen te maken.

Uiteraard is dat een beetje afhankelijk van de afmetingen van het zwembad, grote van de lekkage, lengte van het leidingwerk en de hoeveelheid inbouwdelen. In een gemiddeld zwembad, van 5 meter x 10 meter, vinden wij in 95% van de opdrachten de oorzaak van de zwembad lekkage binnen 2 uur en wordt het bezoek afgerond binnen 3 uur. Echter als de lekkage gelokaliseerd moet worden met duikwerk en/of een bodemmicrofoon dan zijn wij over het algemeen wat langer bezig is onze ervaring.

Nee absoluut niet ! Dankzij onze moderne lekdetectie en duikapparatuur hoeft het zwembad niet leeg en kan het gewoon in bedrijf blijven en het zwembad kan direct na het onderzoek weer in gebruik genomen worden.

Nee absoluut niet ! Dankzij onze moderne lekdetectie apparatuur zijn wij in staat lekkage’s te vinden in het zwembad, inbouwdelen en leidingwerk zonder sloop, hak, boor, graaf en grondwerk, 100% gegarandeerd !

Er wordt in 99% van de opdrachten een oorzaak gevonden voor de zwembad lekkage, echter voor het exact lokaliseren van de lekkage moet er wel voldoende verloop/wegloop van water zijn.

Slagingspercentage voor het exact lokaliseren van de zwembad lekkage;

 • Netto lekverlies van 0 tot 150 liter per 24 uur; 0% kans op exact lokaliseren van de lekkage.
 • Netto lekverlies van 150 tot 250 liter per 24 uur; 25% kans…
 • Netto lekverlies van 250 tot 350 liter per 24 uur; 50% kans…
 • Netto lekverlies van 350 tot 500 liter per 24 uur; 75% kans…
 • Netto lekverlies van 500 liter / 0,5 m3 en meer per 24 uur; 100% kans…

Nee helaas niet, het komt wel regelmatig voor dat wij meerdere lekkage’s vinden in 1 bezoek, maar een zwembad lekdetectie is geen volledige zwembad diagnose, na het vinden van een lekkage wordt op basis van de op dat moment bij D&W Techniek bekende informatie een inschatting gedaan of het zinvol is om opzoek te gaan naar meerdere lekkage’s

Als er na de herstelwerkzaamheden nog een lekkage aanwezig blijkt te zijn dan D&W Techniek binnen 1 maand na uitvoer van de herstelwerkzaamheden en binnen 3 maanden na het meest recente lekdetectie onderzoek op de hoogte stellen. 

 

Het gebeurd gelukkig niet vaak en als het voorkomt is dit vaak bij openbare en de wat uitgebreide zwembaden. Maar indien er meerdere bezoeken nodig zijn om de oorzaak van de zwembad lekkage te achterhalen zullen wij van alle afgelegde bezoeken de gemaakte analyse, lekdetectie, meerwerkuren, duikwerk en reis- kosten in rekening brengen.

Jazeker ! U ontvangt binnen 24 uur een uitgebreid deskundig rapport, per e-mail, met daarin foto’s en video fragmenten van de lokatie van de lekkage. Het rapport kan u doorsturen naar uw verzekering om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor het opzoeken en laten herstellen van de zwembad lekkage, voor meer informatie daarover zal u contact op moeten nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Vragen over reparatie en herstelwerkzaamheden;

Nee, om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen verrichten wij geen reparatie en/of herstelwerkzaamheden. Daarnaast zien wij, met meer dan 200 lekdetectie’s per jaar door heel Nederland, geen enkele mogelijkheid in de planning om dit voor u te verzorgen.

De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door uw zwembadbouwer/zwembad onderhoudsbedrijf. Heeft u geen zwembadbouwer/zwembad onderhoudsbedrijf kijk dan eens op onze referentie pagina daar staat een lijst met betrouwbare zwembadbouwers gevestigd door heel Nederland.

In sommige gevallen is het wel mogelijk een noodreparatie te maken. Voor het maken van een noodreparatie of afdichting  zijn wij afhankelijk van een aantal factoren;

 • De kwaliteit en temperatuur van het water.
 • De bereikbaarheid en de  grote van de lekkage.
 • Het type zwembad en soort materiaal.

Let op ! Op een noodreparatie kunnen wij geen enkele garantie geven !

 

 

Ja dat klopt, dit doen wij in samenwerking met een betrouwbare partner die daarin gespecialiseerd is, en wij noemen dit een “deel renovatie” Een deel renovatie is helaas niet in alle situaties mogelijk, onderzoek zal moeten uitwijzen of de leiding daarvoor geschikt is. 

Dat kan helaas gebeuren, wij altijd proberen tijdens het lekdetectie onderzoek echt alle lekkage’s te lokaliseren, maar 100% uitsluiten kunnen wij helaas niet.

Als er na de herstelwerkzaamheden nog een lekkage aanwezig blijkt te zijn dan D&W Techniek binnen 1 maand na uitvoer van de herstelwerkzaamheden en binnen 3 maanden na het meest recente lekdetectie onderzoek op de hoogte stellen. 

 

Vragen over D&W Techniek en overige vragen;

Wij zijn Dennis (49) en Wilma (46) Dorrestijn en zijn al ruim 20 jaar werkzaam in de zwembad installatie techniek. 

Dennis maakt, na het behalen van zijn diploma’s, 1 jaar dienstplicht en 10 jaar klein metaal, in 2000 de overstap naar de zwembad installatie techniek. Na 5 jaar bij een Starline dealer in loondienst, als zwembad monteur en projectleider, te hebben gewerkt wordt in juni 2005 de stap gemaakt om een eigen bedrijf te gaan beginnen, D&W Techniek is geboren.

D&W Techniek is gespecialiseerd in het opsporen van lekkage’s in privé en openbare zwembaden en wij verzorgen ruim 200 zwembad lekdetectie’s per jaar voor particulieren en bedrijven.

Zwembad lekkage

Uw zwembad lekdetectie specialisten;

Dennis en Wilma Dorrestijn.

Een zwembad lekkage ? Wij duiken erin en vinden de oorzaak !

Jazeker ! Wij hebben meer dan 20 jaar vakkennis en specialisme op het gebied van zwembadtechniek en zwembadonderhoud !

Dennis heeft meerdere cursussen succesvol volbracht bij de erkende zwembad leveranciers en staat in nauw contact met de technische specialisten van deze leveranciers. Daarnaast bezoeken wij elk jaar deze erkende leveranciers en zwembad beurzen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op zwembad gebied/techniek.

Jazeker ! Particuliere klanten en zakelijke opdrachtgevers beoordelen onze zwembad lekdetectie diensten op Google met 5 sterren ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ !! Hun ervaringen met D&W Techniek leest u onze pagina referenties.

Nee niet meer, dit hebben wij in het verleden wel gedaan maar de focus ligt nu helemaal op lekdetectie voor zwembaden.

Voor een betrouwbaar bedrijf voor service, onderhoud en reparatie voor uw zwembad adviseren wij u even te kijken op onze pagina referenties daar staat een lijst zwembadbouwers en onderhouders op waar wij lekdetectie opdrachten voor uitvoeren, deze bedrijven kunnen u zeker verder helpen.

Nee dat doen wij niet !

Wij zijn echt gespecialiseerd in lekdetectie voor zwembaden.

Nee niet op vijvers, wel op zwemvijvers met een standaard zwembad pomp-filterinstallatie. De vissen en beplanting in vijvers verstoren het onderzoek. 

Nee niet op de portable spa/whirlpools, wel op de bouwkundige spa/whirlpools die zijn gebouwd met de standaard inbouwdelen, die bij de zwembaden ook gebruikt worden, en een standaard zwembad pomp-filterinstallatie.

Jazeker ! Wij verzorgen onze lekdetectie diensten voor particulieren maar ook openbare zwembaden zoals; bungalowparken, campings, hotels, sauna en wellness centra’s, revalidatie centrums, sportscholen, vakantieparken, zwemscholen, etc…

Jazeker ! Wij verzorgen de zwembad lekdetectie opdrachten door heel Nederland.

Wij verzorgen alleen lekdetectie onderzoeken in de grensstreken van Duitsland en België.

Om een lekkage te kunnen traceren in een buitenzwembad dienen alle factoren ideaal te zijn en dat is in de wintermaanden niet haalbaar, duikwerk is vaak niet mogelijk omdat wij niet op een veilige en verantwoorde wijze duikwerk kunnen uitvoeren vanwege de lage water en buitentemperatuur met gevolg dat wij laag liggende inbouwdelen niet kunnen controleren op lekkage’s.

Een lekdetectie onderzoek op alleen het leidingwerk en inbouwdelen van een buitenzwembad zonder duikwerk, in de wintermaanden, is alleen mogelijk als de inlaten en doorvoeren niet dieper zitten dan 30 cm onder de randtegel, onderwaterverlichting, bodemput, roldecknis, etc… zal te diep zitten en kunnen wij niet uitgebreid controleren omdat er niet op een verantwoorde wijze duikwerk uitgevoerd kan worden.

De gevraagde watertemperatuur zal over het algemeen niet behaald gaan worden maar het zwembad dient wel aan de volgende punten te voldoen;

 • Het zwembad dient zomerklaar/zwemklaar en stofzuig schoon te zijn.
 • Het waterniveau moet zo hoog als mogelijk zijn.
 • Het water moet kraakhelder en schoon zijn.
 • De vloer en wanden vrij van vuil, alg en alg aanslag.
 • De pomp-filterinstallatie moet operationeel zijn.
 • De achternis of bodemnis van het roldeck, zal niet gecontroleerd worden !
 • Inbouwdelen die zich dieper dan 30 cm onder de randtegel bevinden kunnen niet uitgebreid gecontroleerd worden als de watertemperatuur te koud is omdat er maar een beperkte tijd is om op een verantwoorde manier duikwerk uit te voeren.

No cure no pay;

Opdrachten voor buitenzwembaden in de wintermaanden worden niet uitgevoerd op basis van no cure no pay.

Ons advies;

Ons advies is om wel alvast opdracht te geven voor een lekdetectie, vanwege de verwachte drukte in het voorjaar als alle buitenzwembaden weer open gaan en onze agenda weer vol zit, en de lekdetectie te gaan inplannen en uitvoeren vroeg in het voorjaar zodat het zwembad aan alle gevraagde voorwaarden kan voldoen en er een correcte lekdetectie uitgevoerd kan worden.

Vul het zwembad naar de normale hoogte en zet de watertoevoer/niveau-regeling naar het zwembad uit en plak een stukje tape ter hoogte van de waterlijn als ijkpunt en meet het verschil tussen de tape en de waterlijn na 24 uur. Voer deze test 24 uur uit met de pomp/filter installatie aan, en 24 uur met de pomp/filter installatie uit. ( Zie ook de afbeelding onder deze tekst ) Om verdamping tegen te gaan en een betrouwbare meting uit te voeren is het aan te raden tijdens de meting geen gebruik te maken van het zwembad en laat u de afdekking/roldeck van het zwembad gesloten.

 

Zwembad lekkage

Maak dan gebruik van ons contact formulier, wij beantwoorden uw vraag dan binnen 24 uur.