Voorwaarden

Voorwaarden “no cure no pay”;

Om in aanmerking te komen voor onze “no cure no pay” regeling dient het privé zwembad op de datum van uitvoer van de lekdetectie te voldoen aan de door ons opgestelde voorwaarden die beschreven staan in onze algemene voorwaarden. De “no cure no pay” voorwaarden zijn alleen van toepassing op privé zwembaden binnen Nederland en geld voor de buitenzwembaden van 1 april tot 1 november en voor binnenzwembaden het gehele jaar door.

PDF bestanden;

U kan onze algemene voorwaarden hier downloaden als PDF Bestand; Algemene voorwaarden 2022.

Oude algemene voorwaarden;

Onze algemene voorwaarden van 1 maart 2018 tot 1 november 2021 kan u hier downloaden als PDF Bestand; Algemene voorwaarden 2018 –  2021.

 

Algemene voorwaarden 2022; De algemene voorwaarden zijn door D&W Techniek opnieuw opgesteld op 1 november 2021 te Hilversum. 

Artikel 1 – “No Cure No Pay”

 1. De “No Cure No Pay” voorwaarden zijn van toepassing op privé zwembaden binnen Nederland en geld voor de buitenzwembaden van 1 april tot 1 november en voor binnenzwembaden het hele jaar door. (*Toelichting)
 2. Het zwembad moet, op de dag van uitvoer van het lekdetectie onderzoek, voldoen aan Artikel 2 van de algemene voorwaarden, de opdrachtgever is hier verantwoordelijk voor.
 3. De “No Cure No Pay” voorwaarden zijn alleen van toepassing indien wij duidelijke foto’s van het zwembad en techniek van u hebben ontvangen.
 4. De “No Cure No Pay” voorwaarden zijn alleen van toepassing indien er standaard/gangbare zwembad inbouwdelen gemonteerd zijn.

Artikel 2 – “No Cure No Pay”; Het privé zwembad moet, op dag van uitvoer van het lekdetectie onderzoek, voldoen aan onderstaande punten;

 1. Het zwembad moet een “zichtbaar” niveau verlies hebben na het uitzetten van de niveau regeling / bijvul systeem.
 2. Het zwembad moet een netto lekverlies van 500 liter / 0,5 m3 water, of meer per 24 uur hebben. (**Toelichting)
 3. Bij een zwembad met een overloopgoot moet het waterniveau in het zwembad basin een “zichtbaar” niveau verlies hebben, met de overloopgoot buiten bedrijf.
 4. Bij een zwembad met een overloopgoot moet de  overloopgoot en overige onderdelen van het zwembad bereikbaar en schoon zijn voor inspectie.
 5. Bij een zwembad met een achternis of bodemnis voor de afdekking moet de achternis/bodemnis en motorput stofzuig schoon zijn.
 6. De achternis, bodemnis en motorput van de afdekking moet toegankelijk zijn voor een duiker/monteur om deze te kunnen inspecteren.
 7. De temperatuur van het zwembadwater moet 22ºC of warmer zijn. (***Toelichting)
 8. Het zwembad moet stofzuig schoon en helder zijn, de vloer, wanden, achternis en bodemnis vrij van vuil, alg en alg aanslag.
 9. Het water niveau in het zwembad moet zo hoog als mogelijk zijn.
 10. Wij maken gebruik van geluid detectie tijdens het onderzoek en hebben momenten van absolute stilte nodig om lekkages te kunnen waarnemen.
 11. Alle afbouwden dienen demontabel te zijn voor inspectie en de inbouwdelen dienen afsluitbaar te zijn om te kunnen afpersen op 1 BAR druk.

Artikel 3 – Openbare zwembaden;

 1. Openbare zwembaden, campings, hotels en wellness gelegenheden, die worden gecontroleerd door de provincie en vallen onder de WHVBZ regelgeving, vallen buiten de “No Cure No Pay” regeling, maar dient wel te voldoen aan artikel 2 om een geslaagde lekdetectie uit te kunnen voeren.
 2. Als er gespecialiseerde materialen nodig zijn, zoals o.a. grote maten ballon pluggen e.d,  om een lekdetectie uit te kunnen voeren dan worden deze speciaal voor u door ons aangeschaft en indien mogelijk gehuurd, de kosten hiervan worden aan u doorbelast.
 3. Een lekdetectie bij openbare zwembaden voeren wij altijd uit in samenwerking met de Technische Dienst van het zwembad.
 4. Duikwerk in openbare zwembaden wordt vanwege de strenge veiligheid eisen uitgevoerd door, een door ons ingehuurd, extern gespecialiseerd duikteam. Deze kosten worden achteraf door ons aan u gefactureerd. (****Toelichting)

Artikel 4 – Duikwerk / te water gaan privé zwembaden;

 1. 1. Zomermaanden; In de zomermaanden van 1 april tot 1 november hanteren wij volgend schema;
 • Bij een watertemperatuur van onder de 16ºC, gaan wij niet te water voor een uitgebreid lekdetectie onderzoek.
 • Bij een watertemperatuur van 11ºC tot 15ºC, alleen in noodgevallen, maar niet voor een uitgebreid lekdetectie onderzoek.
 • Bij een watertemperatuur van 16ºC tot 21ºC, maximaal 1 uur te water, maar niet voor een uitgebreid lekdetectie onderzoek.
 • Bij een watertemperatuur van 22ºC en hoger, maximaal 2 uur te water. 
 1. 2. Wintermaanden; In de wintermaanden van 1 november tot 1 april voeren wij alleen duikwerk uit bij de buitenzwembaden indien de watertemperatuur 22ºC of hoger is en de buitentemperatuur boven de 7ºC is.
 1. Duikwerkzaamheden worden alleen uitgevoerd in een zwembad waarvan de water kwaliteit op orde is stofzuig schoon is en het water helder is en de vloer en wanden vrij van vuil, alg en alg aanslag.
 2. Voor de duiker zouden wij een omkleed ruimte met een toilet tot onze beschikking willen hebben.
 3. Bij een koud water duik en in de wintermaanden zouden wij een warme douche tot onze beschikking willen hebben.

 Artikel 5 – Reparatie en/of herstel werkzaamheden;

 1. Om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen verrichten wij geen reparatie en/of herstel werkzaamheden.
 2. In geval van een calamiteit kunnen wij wel een noodreparatie of een afdichting maken. Op een noodreparatie geven wij geen garantie.
 3. Voor het maken van een noodreparatie of afdichting  zijn wij afhankelijk van een aantal factoren; 1. De kwaliteit en temperatuur van het water. 2. De bereikbaarheid en de  grote van de lekkage. 3. Het type zwembad en soort materiaal.

Artikel 6 – Algemeen;

 1. Een zwembad lekdetectie kan alleen uitgevoerd worden bij droog weer het kan dus voorkomen dat wij de afspraak moeten verplaatsen bij slecht of wisselvallig weer zoals regen en onweer.
 2. Als wij tijdens ons bezoek het vermoeden hebben dat het  waterverlies lager is dan het opgegeven waterverlies maken wij een lek-analyse die het exacte waterverlies meet, is het gemeten waterverlies met onze lek-analyse computer lager dan het opgegeven waterverlies op het opdracht formulier,  kunnen wij de lekdetectie niet aanbieden op basis van “no cure no pay”.
 3. Indien bij aankomst blijkt dat de opgegeven antwoorden op het opdracht formulier niet overeenkomen met de werkelijke situatie en als het zwembad op de dag van uitvoer van het lekdetectie onderzoek niet voldoet aan de door ons gevraagde voorwaarden kunnen wij geen lekdetectie onderzoek uitvoeren op basis van “no cure no pay” en zullen wij gemaakte starttarieven, meerwerkuren, duikwerk en reis- kosten in rekening brengen.
 4. Voor eventuele fouten en/of gebreken in of aan pomp filterinstallaties en/of bouwconstructies aanvaard D&W Techniek geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Een zwembad lekdetectie is geen volledige zwembad diagnose; na het vinden van een lekkage wordt op basis van de op dat moment bij D&W Techniek bekende informatie een inschatting gedaan of het zinvol is om opzoek te gaan naar meerdere lekkages.
 6. D&W Techniek kan niet aansprakelijk gesteld worden als er na uitvoer van de herstelwerkzaamheden van de gevonden lekkage(’s) er nog een of meerdere lekkage’s aanwezig zijn in het zwembad en/of pomp filterinstallatie. 
 7. Als er na de herstelwerkzaamheden van de gevonden lekkage(’s) nog een lekkage aanwezig blijkt te zijn dan D&W Techniek binnen 1 maand na uitvoer van de herstelwerkzaamheden en binnen 3 maanden van het laatste lekdetectie onderzoek op de hoogte stellen. 
 8. Indien een nog aanwezige lekkage binnen 1 maand na herstelwerkzaamheden en binnen 3 maanden van het laatste onderzoek gemeld wordt en het zwembad voldeed aan artikel 2 van de algemene voorwaarden bij het laatste lekdetectie onderzoek zal bij een vervolg onderzoek het “lekdetectie” starttarief niet meer doorbelast worden alle overige starttarieven, meerwerkuren, duikwerk en reis-kosten wel. 
 9. Indien een nog aanwezige lekkage na 1 maand na de herstelwerkzaamheden of na 3 maanden van het laatste lekdetectie onderzoek en/of het zwembad voldeed bij het voorgaande lekdetectie onderzoek niet aan de artikel 2 van de algemene voorwaarden en/of de herstelwerkzaamheden zijn niet correct uitgevoerd zullen alle starttarieven, meerwerkuren, duikwerk en reis-kosten bij een vervolg lekdetectie onderzoek worden doorbelast.
 10. Indien er meerdere bezoeken nodig zijn om de oorzaak van de zwembad lekkage te achterhalen zullen wij van alle afgelegde bezoeken de gemaakte starttarieven, meerwerkuren, duikwerk en reis-kosten in rekening brengen.
 11. Indien wij tijdens het lekdetectie onderzoek de oorzaak niet direct kunnen achterhalen maar dit achteraf, vanaf ons kantoor in Hilversum, wel kunnen achterhalen en aantonen zullen wij van alle afgelegde bezoeken de gemaakte starttarieven, meerwerkuren, duikwerk en reis- kosten in rekening brengen.
 12. De opdrachtgever dient D&W Techniek altijd de gelegenheid te geven de opdracht in goede orde af te ronden zonder financiële tegemoetkoming richting de opdrachtgever of creditering van eerdere door D&W Techniek verstuurde  facturen aan de opdrachtgever.

Artikel 7 – Privacy beleid;

Algemeen;

Als u bij ons prijsinformatie aanvraagt, opdracht geeft voor een zwembad lekdetectie of onze web-site bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van u nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Welke gegevens verwerkt D&W Techniek;

Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot u persoon te herleiden zijn.

Cookies;

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server uw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia). Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer u uw login wilt opslaan in de browser, zodat u hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze web-site maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. 

Gegevens aanvragen informatie;

Bij het aanvragen van informatie of opdracht geven voor een zwembad lekdetectie verwerken wij u voornaam, achternaam, e-mailadres en uw telefoonnummer.

Dienstverlening;

Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. U kunt dan bijvoorbeeld geen opdracht geven voor een zwembad lekdetectie. Wij werken samen met partners, bijvoorbeeld voor het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten voorzichtig omgaan met uw persoonsgegevens en het is hen verboden om uw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting;

Wij kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing activiteiten;

Wij gebruiken uw persoonsgegevens nooit ten behoeve van marketingactiviteiten, zoals bv nieuwsbrieven. En wij zullen echter nooit uw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten. 

Beveiliging;

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Zo kan bijvoorbeeld alleen de tot daar bevoegde medewerker uw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we uw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn;

Wij bewaren u gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Uw gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van uw browser instellingen. De gegevens worden digitaal en in hard copy bewaard.

Artikel 8 – Betaling;

Betaling geschiedt per factuur. Dit factuur ontvangt u per email nadat u van ons het lekdetectie rapport heeft ontvangen. Het betalingstermijn is 14 dagen en de betaling wordt gedaan door de opdrachtgever van de lekdetectie. De opdrachtgever moet zelf zorg dragen voor het aandragen van het lekdetectie rapport bij hun verzekering en de afwikkeling en betaling daarvan.

Artikel 9 – Indentiteit van de ondernemer;

D&W Techniek. Postadres; Bakkerstraat 31, 1221 GS Hilversum.

KvK Gooi en Eemland; 32109108. Btw-id nummer; NL001973553B57.

Toelichtingen;

(*) Toelichting “no cure no pay” 1 April tot 1 November voor buitenzwembaden;

Uiteraard zijn wij ook in de wintermaanden bereid een zwembad lekdetectie te komen uitvoeren op de buitenzwembaden, maar de weersomstandigheden in de wintermaanden zijn de voornaamste reden om de “no cure no pay” voorwaarden voor de buitenzwembaden alleen in de zomermaanden te hanteren. Om een lekkage in een buitenzwembad te kunnen lokaliseren dienen ook de weersomstandigheden ideaal te zijn. Kou, regen, wind en de korte donkere dagen maken het lokaliseren van de zwembadlekkage vaak erg lastig omdat wij dan maar een deel van onze lekdetectie apparatuur in kunnen zetten en voor duikwerk is het vaak veel te koud.

(**) Toelichting lekverlies; 

Een netto lekverlies wordt op de volgende manier berekent; Totaal waterverlies per 24 uur minus verdamping waterverlies per 24 uur = netto lekverlies per 24 uur. 

Slagingspercentage op het vinden van de zwembad lekkage;

Netto lekverlies van 0 tot 150 liter per 24 uur; 0% kans op vinden van de lekkage.

Netto lekverlies van 150 tot 250 liter per 24 uur; 25% kans.

Netto lekverlies van 250 tot 350 liter per 24 uur; 50% kans.

Netto lekverlies van 350 tot 500 liter per 24 uur; 75% kans.

Netto lekverlies van 500 liter / 0,5 m3 en meer per 24 uur; 100% kans.

(***) Toelichting watertemperatuur;

Voor de veiligheid van de duiker/monteur om onderkoeling te voorkomen, wij weten nooit vooraf hoelang de duiker te water moet. Zie ook Artikel 4 – “Duikwerk / te water gaan privé zwembaden” hierboven.

(****) Toelichting duikwerk openbare zwembaden;

Afhankelijk van de afmetingen en diepte van het zwembad en aanwezigheid van beweegbare vloeren, buffertanks e.d. Zie ook Artikel 4 – “Duikwerk / te water gaan privé zwembaden” hierboven.